single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Begeleiding

Het Jordan verwacht nogal wat van leerlingen. Dan verdienen ze natuurlijk wel goede begeleiding. Wie kan je dit jaar waarmee helpen?

Persoonlijke mentor

Elke Jordanleerling heeft een eigen mentor. In 1hv is dat een van de twee groepsmentoren van de klas. Wekelijks heb je werkbespreking (WB) met die mentor. Bij zo’n WB bespreek je onder andere hoe je bent opgeschoten met je schoolwerk en hoe je planning voor de komende week eruit ziet. Zijn er problemen, dan geeft de mentor tips. Ook bespreek je hoe het, naast schoolwerk, met je gaat. WB’s zijn op een vast moment en met een vast groepje leerlingen. Je ouders kunnen twee keer per jaar een afspraak maken met je mentor. In de jaaragenda staan de data voor de mentorouderavond (onder het filter ‘algemeen’). Zijn er tussentijds problemen, dan kunnen je ouders je mentor natuurlijk altijd mailen (in Magister staat de mentor vermeld; het e-mailadres van de mentor is te vinden in portals: personeelslijst – wel even inloggen om deze te kunnen zien).

Groepsmentoraat

Elke 1hv-klas heeft twee groepsmentoren. Wekelijks geven die groepsmentoren een studieles. In die studieles word je geholpen met het maken van een planning, maar er worden ook allerlei andere onderwerpen behandeld. Pesten bijvoorbeeld, want het Jordan wil een veilige school zijn voor alle leerlingen.  De twee groepsmentoren zijn ook de persoonlijke mentoren van de leerlingen uit deze klas. Twee keer per jaar is er een groepsouderavond over de klas (zie agenda, filter ‘algemeen’).

Contactouders

Elke klas heeft ook meerdere contactouders. Die contactouders verzorgen het contact tussen de ouders aan de ene kant en de school aan de andere kant. Als er iets speelt, kunnen je ouders dus contact opnemen met de contactouders.

Jaarlaagcoördinator en teamleider

De jaarlaagcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in 1hv. De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs in 1hv. Is er iets aan de hand, dan kun je bij hen terecht.

Dyslexie

Het Jordan heeft een consulent voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Zij spreekt met dyslectische leerlingen af welke voorzieningen voor hen mogen gelden. De consulent dyslexie is Nathalie van den Akker (nvandenakker@jordanmlu.nl).

Extra hulp

Naast het vaste begeleidingsteam hebben we ook experts voor specifieke problemen.

 • Supermentor: Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben; Ilse van oostveen(ivanoostveen@jordanmlu.nl) en Ton van Leeuwen (tvanleeuwen@jordanmlu.nl).
 • Zorgcoördinator: stuurt de begeleiding van zorgleerlingen aan; Benno Meijer (bmeijer@jordanmlu.nl)
 • Orthopedagoog: signaleert, onderzoekt en adviseert wanneer er sprake is van leerproblematiek en/of sociaal emotionele problemen. Samen met de zorgcoördinator stuurt de orthopedagoog de begeleiding van zorgleerlingen aan; Michelle Rijkers (mrijkers@jordanmlu.nl)
 • Counselor: Voor leerlingen die vertrouwelijk een persoonlijk probleem willen bespreken; Bianca Mollink (bmollink@jordanmlu.nl)
 • Decaan: Begeleidt leerlingen bij profiel-, studie- en beroepskeuze. Ook voor vragen over andere schooltypes, toelatingsprocedures en studiefinanciering kun je bij hem terecht; Misjel Hollander (mhollander@jordanmlu.nl)
 • Zorgadviesteam: Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat uit de zorgcoördinator, de counselor, de schoolarts, de jeugdmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Om de zoveel tijd komt dit ZAT bijeen om leerlingen te bespreken die veel absent zijn of sociaal-emotionele problemen hebben. Contactpersoon is zorgcoördinator Benno Meijer(bmeijer@jordanmlu.nl)
 • Vertrouwenspersonen: Het Jordan moet veilig zijn voor iedereen. Is er sprake van (seksuele) intimidatie dan kun je bij een van de vertrouwenspersonen terecht. Ook is er een externe vertrouwenspersoon die je kan helpen. Last van intimidatie, machtsmisbruik of pesten? Hier vind je het stroomschema dat het Jordan volgt bij de behandeling van klachten.
  Jordan: Mijke van Oostenbrugge (mvanoostenbrugge@jordanmlu.nl) en  Frank Lageweg (flageweg@jordanmlu.nl)
  Extern: Nicole Pikkemaat, (06 – 52599060), nicole.pikkemaat@sbiformaat.nl en Titus Terwisscha van Scheltinga, (06-52599074), titus.terwisscha@sbiformaat.nl
 • Consulent meerbegaafden: Begeleidt begaafde leerlingen, ook als ze kampen met motivatieproblemen of onderpresteren; Emma Verheul (everheul@jordanmlu.nl)

 

Medicijngebruik

Soms gebruiken leerlingen medicijnen. Het Jordan heeft daarvoor een protocol. Om de veiligheid te waarborgen kan de school geen medicijnen verstrekken. Voor meer informatie zie schoolboekje/extra ondersteuning leerling.

Zorgplan

Meer informatie over het beleid voor zorgleerlingen is te vinden in ons zorgplan (schoolboekje/extra ondersteuning leerling).

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs werkt het Jordan samen met andere scholen in het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Voor meer info zie het zorgplan (schoolboekje/extra ondersteuning leerling).