single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Ouderavonden

Goed onderwijs vereist goed contact met ouders. Vandaar de ouderspreekuren en de groepsouderavonden.

Ouderspreekuur

Na elk verslag is er een ouderspreekuur. Ouders krijgen een e-mail met uitleg over het aanmelden. Aanmelden voor het ouderspreekuur gaat via Magister. Na het eerste en het vierde verslag kunnen ouders een afspraak maken met de mentor. In principe wordt voor zo’n gesprek tien minuten ingepland. Na het tweede en derde verslag kunnen ouders afspraken maken met drie vakdocenten van hun kind. Voor elk van die gesprekken staat zeven minuten. Op het Jordan is het overigens vrij gebruikelijk dat de leerling zelf mee komt naar het ouderspreekuur. Daar valt veel voor te zeggen. Immers: het communiceert een stuk makkelijker als iedereen bij elkaar zit. Zie de jaaragenda (filter ‘algemeen’) voor de precieze data van de ouderspreekuren.

Groepsouderavond

Twee keer per jaar is er een groepsouderavond voor 3v. Op die groepsouderavonden biedt de groepsmentor, naast informatie over schoolzaken, ook een kijkje in het sociale reilen en zeilen van de klas. Via de contactouders kunnen ouders ook zelf onderwerpen aandragen voor de tweede groepsouderavond. In de jaaragenda (filter ‘algemeen’) zijn de precieze data van de groepsouderavonden te vinden.