HomeJaarlagen3 vwo-topIndeling schooldag & schooljaar
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Indeling schooldag & schooljaar

Hoe ziet een schooldag op het Jordan eruit? En hoe is een Jordanschooljaar opgebouwd?

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. In Magister zie je onder ‘Agenda’ je exacte rooster per week. Een overzicht van de dagindeling vind je ook in het schoolboekje onder dag & jaarindeling. Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. De eerste keuze is voor iedereen verplicht. De tweede keuze is vrijwillig (tenzij je een verplichte keuze hebt). Tijdens de keuze mag je ook in de mediatheek of de D-gang werken. Maar de D-gang is wel een stiltewerkplek. Daar kun je dus niet samenwerken.

Proevenuur

Op dinsdag starten de lessen later. Het eerste uur is er een proevenuur in de mediatheek. Als je een proef wil doen, moet je je docent vragen om een proef voor je klaar te leggen.

Stipuur

In de derde krijg je bij lesuitval het eerste uur geen stipuur meer. Check dus ‘s ochtends de Magisterapp, anders kom je misschien voor niks. Uitval van andere lesuren wordt nog wel gestipt. Als een docent langdurig uitvalt, krijgen leerlingen en ouders informatie via de mail.

Jaaropbouw

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa), gevolgd door een inloopweek. Alle belangrijke data (inclusief vakanties!) vind je in de jaaragenda.

Pensa

Een Jordanschooljaar bestaat uit vier periodes (pensa), van ongeveer acht weken. In het jaarrooster zie je hoe de vier pensa over het schooljaar zijn verdeeld. We proberen elk pensum voor de vakantie af te ronden. Daarom is de lengte van de pensa niet helemaal gelijk.

Proevendag

Aan het eind van elk pensum is er een speciale proevendag ingeroosterd. Op die dag heb je geen les, maar kun je proeven doen. Geef van tevoren aan je docent door welke proef je wil maken.

Peildatum

Aan het eind van elk pensum is er een peildatum. Alles wat op of voor de peildatum is afgetekend, telt mee voor je pensumstand.

Inloopweek

Na elk pensum is er een inloopweek, met keuzes van 40 minuten in plaats van gewone lessen. . Dagelijks zijn er zes keuzes, waarvan er vier verplicht zijn (behalve als je veel achterstand hebt, dan moet je ze alle zes gebruiken). Op de computer kun je incuppen naar welke keuzes je wil (je vindt de link op de website onder portals/cupweb). Als je geen achterstanden hebt, zijn er ook altijd leuke activiteiten in de inloopweek.

Verslag

Na elk pensum krijg je een verslag. In het verslag staat wat je pensumstand is voor elk vak en wat je beoordelingen zijn. Na elk verslag is er een ouderavond. Lees meer over de details van het verslag in de Magister handleiding onder portals.

Inloopschool

Voor leerlingen met grote achterstanden is er in de inloopweek een inloopschool. Onder begeleiding kunnen deze leerlingen ‘s middags de achterstand inlopen.

Zomerschool

In de slotweek is er een zomerschool waar leerlingen die bevorderd zijn, hun achterstand kunnen wegwerken, zodat ze het nieuwe schooljaar met een schone lei kunnen beginnen.