single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Begeleiding

Wie kan je dit jaar waarmee helpen?

Persoonlijke mentor

In 3v-top mag je zelf aangeven wie je van je docenten als mentor zou willen hebben. In de derde schoolweek geef je via Magister vier voorkeuren op. Dat is overigens geen ranglijst. Je hebt net zoveel kans om bij je vierde voorkeur te komen als bij je eerste. Zodra de mentorindeling rond is, laten we dat meteen weten, zodat je zo snel mogelijk met je WB kunt beginnen.

In uitzonderlijke gevallen kan de mentor een docent zijn van wie de mentorleerling geen les heeft. Maar dat gebeurt alleen bij bijzondere omstandigheden.

Je ouders kunnen twee keer per jaar een afspraak maken met je mentor. In de jaaragenda staan de data voor de mentorouderavond (onder het filter ‘algemeen’). Zijn er tussentijds problemen, dan kunnen je ouders je mentor natuurlijk altijd mailen (in Magister staat de mentor vermeld; het e-mailadres van de mentor is te vinden in portals: personeelslijst – wel even inloggen om deze te kunnen zien).

Groepsmentoraat/profielkeuzelessen

Elke 3v-topklas heeft ook nog een groepsmentor. Belangrijkste taak van die groepsmentor is het geven van de profielkeuzelessen in pensum twee en drie. Tijdens de profielkeuzelessen wordt getest waar jouw interesses liggen. En krijg je informatie over hoe de schoolvakken er in de bovenbouw uitzien en welke vervolgopleidingen daarmee mogelijk zijn. Op die manier word je zo goed mogelijk voorbereid op de profielkeuze. Je voorlopige profielkeuze geef je al aan het eind van pensum twee. Zo nodig kun je daar nog op terugkomen. De definitieve knoop over het profiel hak je pas aan het eind van het schooljaar door.

Zijn er problemen in de klas (bijvoorbeeld pesten of een conflict met een docent), dan pakt de groepsmentor die ook aan. Twee keer per jaar is er een groepsouderavond over de klas (zie agenda, filter ‘algemeen’).

Jaarlaagcoördinator en teamleider

De jaarlaagcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in 3v. De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs. Is er iets aan de hand, dan kun je bij hen terecht.

Dyslexie

Het Jordan heeft een consulent voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Zij spreekt met dyslectische leerlingen af welke voorzieningen voor hen mogen gelden. De consulent dyslexie is Nathalie van den Akker (nvandenakker@jordanmlu.nl).

Extra hulp

Naast het vaste begeleidingsteam hebben we ook experts voor specifieke problemen.

 • Lerenleren: Voor het aanleren van studievaardigheden; Marit Rubbens (mrubbens@jordanmlu.nl) en Stijn Uittenbogaard (suittenbogaard@jordanmlu.nl)
 • Studiecoach: Voor extra begeleiding; Ilse van Oostveen(ivanoostveen@jordanmlu.nl), Siegfried Sinnema (ssinnema@jordanmlu.nl) en Mathilde Pinchon (mpinchon@jordanmlu.nl).
 • Zorgcoördinator: stuurt de begeleiding van zorgleerlingen aan; Benno Meijer (bmeijer@jordanmlu.nl)
 • Orthopedagoog: signaleert, onderzoekt en adviseert wanneer er sprake is van leerproblematiek en/of sociaal emotionele problemen. Samen met de zorgcoördinator stuurt de orthopedagoog de begeleiding van zorgleerlingen aan; Michelle Rijkers (mrijkers@jordanmlu.nl)
 • Counselor: Voor leerlingen die vertrouwelijk een persoonlijk probleem willen bespreken; Bianca Mollink (bmollink@jordanmlu.nl)
 • Decaan: Begeleidt leerlingen bij profiel-, studie- en beroepskeuze. Ook voor vragen over andere schooltypes, toelatingsprocedures en studiefinanciering kun je bij hem terecht; Roeland van Dis of Misjel Hollander (decaan@jordanmlu.nl)
 • Zorgadviesteam: Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat uit de zorgcoördinator, de counselor, de schoolarts, de jeugdmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Om de zoveel tijd komt dit ZAT bijeen om leerlingen te bespreken die veel absent zijn of sociaal-emotionele problemen hebben. Contactpersoon is zorgcoördinator Benno Meijer(bmeijer@jordanmlu.nl)
 • Vertrouwenspersonen: Het Jordan moet veilig zijn voor iedereen. Is er sprake van (seksuele) intimidatie dan kun je bij een van de vertrouwenspersonen terecht. Ook is er een externe vertrouwenspersoon die je kan helpen. Last van intimidatie, machtsmisbruik of pesten? Hier vind je het stroomschema dat het Jordan volgt bij de behandeling van klachten.
  Jordan: Ilse van Oostveen (ivanoostveen@jordanmlu.nl) en  Frank Lageweg (flageweg@jordanmlu.nl)
  Extern: Sasja Lemmen, (06 – 51598572), Sasja.Lemmen@sbiformaat.nl en Titus Terwisscha van Scheltinga, (06-52599074), titus.terwisscha@sbiformaat.nl
 • Consulent meerbegaafden: Begeleidt begaafde leerlingen, ook als ze kampen met motivatieproblemen of onderpresteren; Ingrid Hordijk (ihordijk@jordanmlu.nl)

 

Medicijngebruik

Soms gebruiken leerlingen medicijnen. Het Jordan heeft daarvoor een protocol. Om de veiligheid te waarborgen kan de school geen medicijnen verstrekken. Voor meer informatie zie schoolboekje/extra ondersteuning leerling.

Zorgplan

Meer informatie over het beleid voor zorgleerlingen is te vinden in ons zorgplan (schoolboekje/extra ondersteuning leerling).

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs werkt het Jordan samen met andere scholen in het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Voor meer info zie het zorgplan (schoolboekje/extra ondersteuning leerling).