single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Montessori

Het examenprogramma drukt natuurlijk zijn stempel op 4vwo. Maar ook in 4vwo is nog steeds ruimte voor typische montessoridingen.

Montessoriwaarden

Het Jordan wil meer doen dan opleiden voor een diploma. We willen ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid. Wat merk je daarvan in 4vwo?

Zelfstandigheid

Op het Jordan krijgen leerlingen relatief veel verantwoordelijkheid. Meer nog dan in de derde kun je in 4vwo zelf bepalen welk werk je op welk moment doet of wanneer je de proef maakt. Al zijn er grenzen, want uiteindelijk krijg je een een peilproef of examen over de stof. Verder kun je in 4vwo je rooster deels zelf invullen. Uit het aanbod van zelfstudie-uren kun je zelf kiezen op welk moment je naar welk vak gaat.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Jordan brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. Elk jaar doe je iets om een ander te helpen. In 4v maak je een plan om in de bovenbouw in totaal 50 uur vrijwilligerswerk te doen. Denk aan het deelnemen aan een commissie (sportcommissie, feestcommissie of SOS) of het geven van training op je sportclub. Daarvan maak je een verslag. Dat is een onderdeel van je burgerschapsproject. Bij je Jordandiploma krijg je straks een montessoricertificaat. Op dat certificaat staat wat je in de loop der jaren aan maatschappelijk nuttig werk hebt gedaan voor je burgerschapsproject.

Creativiteit

Creativiteit is belangrijk op het Jordan. Onderwijs moet meer zijn dan met je neus in de boeken zitten. Niet alleen bij vakken als muziek en beeldende vormgeving, maar ook bij leervakken. Voor de goede orde: ook in 4vwo zul je behoorlijk wat tijd met je studieboeken doorbrengen. Maar tegelijkertijd leer je ook op andere manieren, bijvoorbeeld door praktische opdrachten of excursies.

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan we op een prettige manier met elkaar om. Docenten stellen zich niet autoritair op. Leerlingen wordt van meet af aan geleerd om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. Dat is een groot verschil met andere scholen.