HomeJaarlagen4 vwoWisselen van vak & overstappen naar 4h
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Wisselen van vak & overstappen naar 4h

Kun je in 4vwo nog wisselen van vak of overstappen naar 4havo? Soms wel. Maar doe het wel tijdig. En realiseer je vooral dat zo’n switch niet eenvoudig is.

Vakwissel

Hoe zorgvuldig je je vakkenpakket ook hebt gekozen, in de praktijk kunnen vakken tegenvallen. In de bovenbouw tonen vakken zich toch van een iets andere kant. Daarom willen leerlingen in de vierde nog wel eens van vak wisselen. Dat kan, maar niet altijd. Sommige vakken zijn verplicht in een bepaald profiel (heb je een EM- of CM-profiel dan moet je bijvoorbeeld geschiedenis doen en heb je een NT- of NG-profiel dan moet je scheikunde doen). Andere vakken kunnen wel inwisselbaar zijn. In een EM-profiel kun je van aardrijkskunde op management en organisatie overstappen. En in een NG-profiel kun je van natuurkunde op NLT overstappen (of omgekeerd).

Van vak wisselen doe je het best tijdig. Je moet immers alle stof die je hebt  gemist, inhalen. Dat is een hele klus. daarom kan wisselen niet meer na het tweede pensum. Vakwissel kan trouwens ook betekenen dat je van klas moet veranderen. Voor vakwissel is goedkeuring nodig. Het benodigde formulier kun je bij de coördinator van je jaarlaag krijgen.

Overstap naar havo

Hoe zorgvuldig je de keus voor vwo ook hebt gemaakt, in de vierde kan havo toch de beste optie blijken. Praktisch elk jaar stappen enkele leerlingen over van 4vwo naar 4havo. Dat kan tot aan de kerstvakantie. Later overstappen is niet mogelijk, dus je moet de knoop tijdig doorhakken.

Overstappen naar havo is niet niks. Je komt bij andere leerlingen in de klas. En je krijgt andere docenten. Bovendien sporen de programma’s voor havo en vwo niet helemaal. Dus moeten overstappers bij veel vakken een achterstand wegwerken. Dat brengt een hoop geregel en overleg met de oude en de nieuwe docent met zich mee. Kortom, onderschat overstappen niet. Het is niet zo dat je dan ineens niks meer hoeft. Zeker in het begin is het tegendeel het geval.

Voor een overstap naar havo is goedkeuring nodig. Bij de coördinator van je jaarlaag kun je het benodigde formulier halen.