HomeJaarlagen4 havoNieuwe vakken
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Nieuwe vakken

In de vierde krijg je te maken met nieuwe vakken (die vaak zo’n lange naam hebben dat ze afgekort moeten worden). Het gaat om: maatschappijleer, CKV, AEL, BE en NLT. Daarnaast wordt wiskunde gesplitst in wiskunde A en B. Wat kun je verwachten bij die vakken?

Maatschappijleer

Maatschappijleer is een verplicht vak voor alle 4havo-leerlingen. Het gaat over hoe de maatschappij in elkaar zit. Je leert bijvoorbeeld meer over de Nederlandse rechtsstaat (wat voor rechten en plichten hebben burgers?) en democratie (hoe werkt de politieke besluitvorming?)

CKV

CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is ook een vak dat alle vierdeklassers hebben. Bij CKV gaat het erom onder woorden te brengen wat je vindt van kunst (concert, museum, film, theater, dans). CKV wordt in de vierde afgesloten met een kunstdossier.

AEL

AEL (arbeidservaringsleren)  is weer zo’n vak dat alle leerlingen in de vierde hebben. In de projectweek ga je een stage lopen in een bedrijf of instelling. Zo kun je ruiken aan het beroepsleven en beter bedenken wat voor soort beroep en opleiding het best bij jou past. De AEL-lessen bereiden je voor op deze stage.

NLT

NLT (Natuur, Leven en Technologie) is een profielkeuzevak in het NT- of NG-profiel. Dit vak combineert natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. In verschillende modules pas je nieuwe wetenschappelijk inzichten toe.

BE

Bedrijfseconomie (BE) is een profielkeuzevak in het EM-profiel. BE lijkt op economie, maar is toch een ander vak. BE richt zich op bedrijfseconomie. Bij BE leer je bijvoorbeeld hoe je een begroting moet lezen of hoe je een kostprijs berekent. Economie  –de naam zegt het al- kijkt juist naar de hele economie.

Wiskunde A

Bij een CM-, een EM- of een NG-profiel kun je wiskunde A kiezen. Wiskunde A richt zich op algebra, tellen, verbanden en statistiek. Met deze wiskunde ben je goed voorbereid op veel vervolgstudies.

Wiskunde B

Bij een NT-profiel krijg je wiskunde B. Deze wiskunde bereidt je voor op die vervolgopleidingen die de hoogste eisen stellen aan het wiskundig niveau. Je kunt Wiskunde B ook kiezen bij een EM- of NG-profiel. Het is een stuk abstracter dan wiskunde A. Het gaat meer om analyseren, redeneren en bewijzen.