HomeJaarlagen4 havoSchooldag & schooljaar
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Schooldag & schooljaar

Een 4h-schooldag is anders dan in de onderbouw. In de vierde heb je, naast keuzes en vaklessen, ook begeleidingslessen (en af en toe een clusterles). Bovendien heb je op dinsdagochtend vaak een peilproef. Ook de inloopweek ziet er in 4h anders uit. Dan worden namelijk schoolexamens afgenomen.

Zelfstudie-uren

Alle bovenbouwleerlingen hebben zelfstudie-uren. Zelfstudie-uren rooster je in met cupweb (op de website vind je onder ‘portals’ een link). Uit het aanbod z-uren kun je zelf elke week kiezen. Dit kan tot zondagavond 20.00 uur. Er zijn zelfstudie-uren waarin je begeleiding krijgt van een vakdocent. En er zijn zelfstudie-uren in de mediatheek en op de D-gang waarin je helemaal zelfstandig kunt werken. De zelfstudie-uren staan open voor alle bovenbouwers. Je komt dus ook terecht bij leerlingen uit andere bovenbouwjaarlagen.  Als je zelf geen z-uren  inroostert, wordt dit voor je gedaan (maar dan krijg je waarschijnlijk een rooster dat niet zo goed aansluit op je wensen).

Clusterlessen

Nieuw in je 4h-rooster zijn ook clusterlessen voor Nederlands. Een clusterles is gewoon een vakles, maar (deels) met andere leerlingen dan je gewone stamklas.

Proevenuur

In de bovenbouw heb je op dinsdagochtend vaak een peilproef in het proevenuur.  Het proevenuur is van 8:40 tot 9:45 u. Het peilproevenrooster vind je op de website (portals -> roosters -> peilproeven).

Magister

In Magister zie je onder ‘Agenda’ je exacte rooster van die week.

Extra vak

Sommige leerlingen in 4havo volgen een extra vak. Dat kan handig zijn bij een overstap van 5havo naar 5vwo (het examenprogramma voor vwo telt namelijk een vak meer). Maar vraagt wel de nodige zelfstandigheid.

Net als met de profielkeus wil het Jordan ruimte scheppen voor de wensen van leerlingen. Punt is alleen dat een extra vak niet altijd helemaal ingeroosterd kan worden. Leerlingen die een extra vak volgen, moeten dat soms doen met iets minder contacturen. Bij sommige vakken is dat geen probleem, omdat je je deels zelfstandig door de stof kunt werken. Bij andere vakken kan dat echter niet, bijvoorbeeld bij: Kunst Beeldend (KUBV), Kunst Muziek (MU) en natuur, leven en techniek (NLT). Vandaar dat je deze vakken niet als  extra vak kunt doen.

Jaarrooster

Zie: jaarrooster

Proevendag

Aan het eind van elk pensum is er een speciale proevendag ingeroosterd. Op die dag heb je geen les, maar proeven. Vakken kunnen de proevendag gebruiken voor peilproeven. Daarnaast kun je ook zelf proeven inplannen. Geef in dat geval van tevoren aan je docent door welke proef je wil maken.

Schoolexamens

Tijdens de inloopweek worden de schoolexamens afgenomen. In het PTA (het programma van Toetsing en Afsluiting; onder ‘relevante downloads‘) kun je vinden welk schoolexamen voor 4havo in welke inloopweek is. Het precieze rooster van de schoolexamens staat een paar weken van tevoren op de site, zodat je precies kunt zien op welke dagen en tijdstippen jouw examens zijn.

Als je examen hebt  in de inloopweek, hoef je die dag geen keuzes in te cuppen. Op de dagen dat je geen examen hebt, moet je wel (minimaal vier) keuzes incuppen (portals/cupweb).

Inloopweek pensum 4

Bij de schoolexamens in pensum 4 gaat het iets anders. De schoolexamens worden in het laatste pensum namelijk niet in de inloopweek afgenomen, maar een paar weken eerder. In 4havo heb je namelijk het recht om twee schoolexamens te herkansen. Die herkansingen zijn in de inloopweek van pensum 4. Dus de laatste schoolexamens moeten iets eerder afgenomen worden. Want je moet wel al je schoolexamenresultaten kennen, voordat je kunt bepalen of je examens wil herkansen en, zo ja welke.

Verslag

Ook in 4havo volgt na elk pensum een verslag. En na elk verslag is er een ouderavond. Meer info over het verslag is te vinden in de Magister handleiding onder portals.