single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Examens

Inmiddels hebben jullie de nodige ervaring met (school)examens. Maar voor de zekerheid leggen we hier toch nog even uit hoe het zit. In 5havo krijg je namelijk ook te maken met het centraal eindexamen.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Net als andere scholen heeft het Jordan een Programma van Toetsing en Afsluiting. In dat PTA staat voor elk vak het examenprogramma beschreven. In het PTA kun je zien: welke examenonderdelen je voor elk vak moet doen, wanneer die zijn, hoe lang elk  examenonderdeel duurt, welke stof je ervoor moet kennen, hoe zwaar het cijfer meetelt, of het herkanst kan worden en hoe er precies wordt getoetst (schriftelijk examen, mondeling examen, handelingsdeel of praktische opdracht). Onder relevante downloads vind je het PTA 5H.

Schoolexamens

In 5h heb je schoolexamens voor elk vak (uitgezonderd lichamelijke opvoeding). De schriftelijke schoolexamens zitten in de inloopweek van pensum een tot en met drie. De mondelinge examens zijn geconcentreerd in de projectweek.

Praktische opdrachten

Bij de vakken Nederlands, economie, wiskunde B, scheikunde, biologie, kunst beeldend en muziek heb je dit jaar een praktische opdracht.

Handelingsdelen

Het bijwonen van de lessen lichamelijke opvoeding is ook in 5havo een handelingsdeel. Let op: je krijgt pas je diploma als alle handelingsdelen zijn afgerond.

CE

In mei begint het centraal eindexamen (CE). Alle eindexamenleerlingen maken dan op hetzelfde moment hetzelfde examen. Schoolexamens maakt de school zelf, het CE is landelijk. Een ander verschil tussen schoolexamen en CE is dat het laatste examen ook wordt nagekeken door een tweede corrector van een andere school.

Examenreglement

Vragen over de regels die voor examens gelden? Een compleet overzicht vind je in het Examenreglement (zie relevante downloads).  De regels voor het CE zijn overigens precies hetzelfde als de regels voor de schoolexamens; in mei geldt niet opeens een nieuw reglement.

Ziek?

Wat nou als je ziek bent tijdens een schoolexamen of om een andere reden verhinderd? Dan moet je je van tevoren laten afmelden door je ouders bij zowel de absentiebewaker als de jaarlaagcoördinator. In principe kun je het gemiste schoolexamen inhalen in de volgende examenperiode.

Herkansingen

In 5havo mag je drie schoolexamens herkansen, eventueel vier als er bij je herkansingen een kernvak zit (wiskunde, Engels, Nederlands). De herkansingen vinden plaats begin pensum 4. Via Magister kun je je opgeven.

Doubleurs

Wat als je een jaar voor de tweede keer doet? Schoolexamens en praktische opdrachten die voldoende zijn, mag je laten staan. En als je wil, mag je ze ook overdoen (het hoogste cijfer telt). Handelingsdelen die voldaan zijn, mogen ook blijven staan. Schoolexamens of praktische opdrachten die onvoldoende waren, moet je als doubleur overdoen.

Pensumboekje

In 5h luidt de les nog steeds: houd je pensumboekje bij. Zorg dat je met name examenonderdelen laat aftekenen. Dan heb je altijd bewijs dat je dat handelingsdeel toch hebt gedaan.  Om die reden moet je je pensumboekje ook bewaren tot aan je diploma.