HomeJaarlagen5 havoWanneer ben je geslaagd?
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Wanneer ben je geslaagd?

Pensumstand heeft er niks meer mee te maken. Of je bent geslaagd hangt af van de slaag-/zak-regeling.

 

Slaag-/zak-regeling

De slaag-/zak-regeling, een landelijke richtlijn, bepaalt wanneer een leerling is geslaagd. De eisen van de slaag-/zak-regeling aan je eindcijfers (inclusief combinatiecijfer) zijn:

-je hebt hooguit  één keer een 5 als eindcijfer voor de kernvakken (wiskunde, Nederlands, Engels).

-je gemiddelde voor alle centrale eindexamens is minstens een 5.5.

-als je geen compensatie hebt (dat wil zeggen: geen cijfer boven de 6),  mag je maximaal een keer een 5 op je eindlijst hebben.

-heb je wel genoeg compensatie, dan mag je maximaal een keer een 5 en een keer een 4 hebben (als die 4 maar geen kernvak is). Het gemiddelde  van alle vakken moet minstens 6.0 zijn. Om twee vijven te compenseren heb je dus twee keer een 7 of een keer een 8 nodig.

-je hebt lichamelijk opvoeding afgerond met een ‘voldoende’ of een ‘goed’.

 

Let op: ook voor de drie vakken die samen het combinatiecijfer vormen (maatschappijleer, CKV en profielwerkstuk), mag je niet lager dan een vier hebben.

 

Herexamen

Voldoe je nog niet niet aan alle eisen van de slaag-/zak-regeling?  Dan kan een herexamen uitsluitsel bieden. Je mag één centraal schriftelijk eindexamen over doen.

 

Hoe hoor je of je bent geslaagd?

Dit jaar is normering van de eindexamens bekend op woensdag 12 juni. Tussen 14:00 en 15:00 u. bellen mentoren eerst die leerlingen die (nog) niet zijn geslaagd.

 

Gezakt?

Ben je gezakt? Wat een tegenvaller.  In dat geval kun je twee dingen doen. Je kunt op het Jordan blijven (maar dan moet je opnieuw in alle vakken eindexamen doen). Of je kunt naar het volwassenenonderwijs (dan hoef je alleen die vakken te doen waarvoor je onvoldoende stond). De docentenvergadering geeft je advies over wat in jouw geval de beste optie is.