single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Ouderavonden

Goed onderwijs vereist goed contact met ouders. Vandaar de ouderspreekuren en de groepsouderavonden.

Ouderspreekuur

Na de eerste twee verslagen is er een ouderspreekuur. Ouders krijgen een e-mail met uitleg. Aanmelden voor het ouderspreekuur gaat via Magister. Zie de jaaragenda (filter ‘algemeen’) voor de precieze datums van de ouderspreekuren.

Groepsouderavond

Aan het begin van het schooljaar is er een groepsouderavond voor 5havo. Daar volgt uitleg over bovenbouw en  Tweede Fase. In de jaaragenda (onder filter ‘algemeen’) is de precieze datum van de ouderavond te vinden.