single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Montessori

Het examenprogramma drukt natuurlijk zijn stempel op 5havo. Maar ook in 5h is nog steeds ruimte voor typische montessoridingen.

Montessoriwaarden

Het Jordan wil meer doen dan opleiden voor een diploma. We willen ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid.

Zelfstandigheid

Op het Jordan krijgen leerlingen relatief veel verantwoordelijkheid. Ook in 5havo heb je de nodige ruimte om zelf te bepalen welke stof je wanneer doet.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Jordan brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. Elk jaar doe je iets om een ander te helpen. Bij je Jordandiploma krijg je straks een montessoricertificaat. Op dat certificaat staat wat je in de loop der jaren aan maatschappelijk nuttig werk hebt gedaan voor je burgerschapsproject.

 

Creativiteit

Creativiteit is belangrijk op het Jordan. Onderwijs moet meer zijn dan met je neus in de boeken zitten. Niet alleen bij vakken als muziek en beeldende vormgeving, maar ook bij leervakken. Voor de goede orde: in 5havo zul je behoorlijk wat tijd met je studieboeken doorbrengen. Maar tegelijkertijd leer je ook op andere manieren, bijvoorbeeld door praktische  opdrachten of excursies.

 

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan we op een prettige manier met elkaar om. Docenten stellen zich niet autoritair op. Leerlingen wordt van meet af aan geleerd om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. Dat is een groot verschil met andere scholen.